Ca sĩ: Tốp ca Trùng Dương Studio

Tiểu sử Tốp ca Trùng Dương Studio

Album Tốp ca Trùng Dương Studio

MV Tốp ca Trùng Dương Studio

Bài hát Tốp ca Trùng Dương Studio

Lời tôi ca

Sáng tác: | Lượt nghe: 44

Thơ dâng

Sáng tác: | Lượt nghe: 60

Chúa là Mục tử

Sáng tác: | Lượt nghe: 43

Chúa đã Phục Sinh

Sáng tác: | Lượt nghe: 72

Hãy tới Bêlem

Sáng tác: | Lượt nghe: 77

Kính lạy Nữ Vương

Sáng tác: | Lượt nghe: 54

Đức Mẹ lên trời

Sáng tác: | Lượt nghe: 126

Tình Chúa tình người

Sáng tác: | Lượt nghe: 76

Xin hãy mở lòng con ra

Sáng tác: | Lượt nghe: 221

Nguyện cầu

Sáng tác: | Lượt nghe: 39

Suy tưởng

Sáng tác: | Lượt nghe: 43

Cecilia, Nhạc sỹ Thiên Thần

Sáng tác: | Lượt nghe: 356

Của lễ dâng Ngài

Sáng tác: | Lượt nghe: 409