Album: Thánh Ca Hoàng Oanh 11 - Chúa Khoan Nhân

Nghe Album: Thánh Ca Hoàng Oanh 11 - Chúa Khoan Nhân

Các bài hát trong Album: Thánh Ca Hoàng Oanh 11 - Chúa Khoan Nhân

Rồi ngày sẽ trôi qua

Trình bày: | Lượt nghe: 331

Đền thờ Trái tim

Trình bày: | Lượt nghe: 183

Chuông nào ngân

Trình bày: | Lượt nghe: 121

Cát bụi mong manh

Trình bày: | Lượt nghe: 347

Một giọt sương

Trình bày: | Lượt nghe: 866

Chúa khoan nhân

Trình bày: | Lượt nghe: 523

Nhớ Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 899

Tấm lòng

Trình bày: | Lượt nghe: 831

Lễ Đầu mùa

Trình bày: | Lượt nghe: 361

Lời vọng tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 181

Tình yêu mãnh liệt

Trình bày: | Lượt nghe: 417