Album: Xin Tạ Ơn Chúa

Nghe Album: Xin Tạ Ơn Chúa

Các bài hát trong Album: Xin Tạ Ơn Chúa

Lý do Ngài đến

Trình bày: | Lượt nghe: 321

Tâm tình ca 5

Trình bày: | Lượt nghe: 285

Tin hay không tin

Trình bày: | Lượt nghe: 352

Lo gì

Trình bày: | Lượt nghe: 271

Chúa (He)

Trình bày: | Lượt nghe: 132