Nhạc sĩ: Lm. Tri Văn Vinh

Con sẽ ca tụng

Trình bày: | Lượt nghe: 339

Bài hát tặng Cha

Trình bày: | Lượt nghe: 368

Bài hát tặng Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 324

Bài hát tặng Cha

Trình bày: | Lượt nghe: 277

Bài hát tặng mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 158