Nhạc sĩ: Lm. Tri Văn Vinh

Con sẽ ca tụng

Trình bày: | Lượt nghe: 304

Bài hát tặng Cha

Trình bày: | Lượt nghe: 342

Bài hát tặng Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 315

Bài hát tặng Cha

Trình bày: | Lượt nghe: 261

Bài hát tặng mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 149