Album: Tiếng Hát Lê Anh 2

Nghe Album: Tiếng Hát Lê Anh 2

Các bài hát trong Album: Tiếng Hát Lê Anh 2

Ôi Thánh Giuse (Video)

Trình bày: | Lượt nghe: 93

Ca vang danh Mẹ (Video)

Trình bày: | Lượt nghe: 33

Viếng Mẹ TàPao (Video)

Trình bày: | Lượt nghe: 31

Con xin đa tạ

Trình bày: | Lượt nghe: 123

Cầu Chúa trí khôn

Trình bày: | Lượt nghe: 45

Thân phận người

Trình bày: | Lượt nghe: 90

Tình Thập Tự

Trình bày: | Lượt nghe: 62

Thân phận tội lỗi

Trình bày: | Lượt nghe: 178

Đời người chiếc lá

Trình bày: | Lượt nghe: 184

Ước mong bình an

Trình bày: | Lượt nghe: 60

Tình người

Trình bày: | Lượt nghe: 48

Con cần Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 81

Giêsu ngọt ngào

Trình bày: | Lượt nghe: 85

Thương con từ ngàn xưa

Trình bày: | Lượt nghe: 85

Lạy linh hồn Chúa Kitô

Trình bày: | Lượt nghe: 105

Mất, còn

Trình bày: | Lượt nghe: 73

Sống tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 49

Nước trời

Trình bày: | Lượt nghe: 1,180

Lời hằng sống

Trình bày: | Lượt nghe: 577

Xin cảm ơn

Trình bày: | Lượt nghe: 34