Album: Tiếng Hát Lê Anh 2

Nghe Album: Tiếng Hát Lê Anh 2

Các bài hát trong Album: Tiếng Hát Lê Anh 2

Ôi Thánh Giuse (Video)

Trình bày: | Lượt nghe: 86

Ca vang danh Mẹ (Video)

Trình bày: | Lượt nghe: 28

Viếng Mẹ TàPao (Video)

Trình bày: | Lượt nghe: 29

Con xin đa tạ

Trình bày: | Lượt nghe: 120

Cầu Chúa trí khôn

Trình bày: | Lượt nghe: 43

Thân phận người

Trình bày: | Lượt nghe: 76

Tình Thập Tự

Trình bày: | Lượt nghe: 58

Thân phận tội lỗi

Trình bày: | Lượt nghe: 119

Đời người chiếc lá

Trình bày: | Lượt nghe: 157

Ước mong bình an

Trình bày: | Lượt nghe: 57

Tình người

Trình bày: | Lượt nghe: 43

Con cần Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 78

Giêsu ngọt ngào

Trình bày: | Lượt nghe: 82

Thương con từ ngàn xưa

Trình bày: | Lượt nghe: 75

Lạy linh hồn Chúa Kitô

Trình bày: | Lượt nghe: 96

Mất, còn

Trình bày: | Lượt nghe: 71

Sống tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 48

Nước trời

Trình bày: | Lượt nghe: 1,139

Lời hằng sống

Trình bày: | Lượt nghe: 473

Xin cảm ơn

Trình bày: | Lượt nghe: 21