Album: Mầu Nhiệm Thương: Thơ Mân Côi Dâng Mẹ

Nghe Album: Mầu Nhiệm Thương: Thơ Mân Côi Dâng Mẹ

Các bài hát trong Album: Mầu Nhiệm Thương: Thơ Mân Côi Dâng Mẹ

Lìa đường tội lỗi

Trình bày: | Lượt nghe: 149

Canvê chiều

Trình bày: | Lượt nghe: 78

Sẻ chia nỗi đau với Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 104

Con xin phó thác

Trình bày: | Lượt nghe: 134