Nhạc sĩ: Đinh Công Huỳnh

Nếu Con Chợt Nhớ

Trình bày: | Lượt nghe: 90

Chúa Nguồn Sự Sống

Trình bày: | Lượt nghe: 69

Khúc Hát Tạ Ơn

Trình bày: | Lượt nghe: 168

Tấm Lòng Khiêm Cung

Trình bày: | Lượt nghe: 361

25 năm chuỗi ngày Hồng Ân

Trình bày: | Lượt nghe: 605

Hòa khúc tạ ơn

Trình bày: | Lượt nghe: 320

Lễ vật hy sinh

Trình bày: | Lượt nghe: 828

Giáng Sinh về

Trình bày: | Lượt nghe: 604

Lễ dâng cầu mùa

Trình bày: | Lượt nghe: 963

Xuân sang nguyện cầu

Trình bày: | Lượt nghe: 335

Nơi thẳm sâu

Trình bày: | Lượt nghe: 309

Hồng ân Chúa ban

Trình bày: | Lượt nghe: 563