Nhạc sĩ: Đinh Công Huỳnh

Chúa Nguồn Sự Sống

Trình bày: | Lượt nghe: 59

Khúc Hát Tạ Ơn

Trình bày: | Lượt nghe: 159

Tấm Lòng Khiêm Cung

Trình bày: | Lượt nghe: 349

25 năm chuỗi ngày Hồng Ân

Trình bày: | Lượt nghe: 542

Hòa khúc tạ ơn

Trình bày: | Lượt nghe: 248

Lễ vật hy sinh

Trình bày: | Lượt nghe: 780

Giáng Sinh về

Trình bày: | Lượt nghe: 324

Lễ dâng cầu mùa

Trình bày: | Lượt nghe: 694

Xuân sang nguyện cầu

Trình bày: | Lượt nghe: 262

Nơi thẳm sâu

Trình bày: | Lượt nghe: 268

Hồng ân Chúa ban

Trình bày: | Lượt nghe: 475

Tình sắt Duyên son

Trình bày: , | Lượt nghe: 382