Album: Bài hát của Ca sỹ: Têrêsa Phương Thảo

Nghe Album: Bài hát của Ca sỹ: Têrêsa Phương Thảo

Các bài hát trong Album: Bài hát của Ca sỹ: Têrêsa Phương Thảo