Album: Phi Nguyễn Vol.12 - Tri Ân Tình Ngài

Nghe Album: Phi Nguyễn Vol.12 - Tri Ân Tình Ngài

Các bài hát trong Album: Phi Nguyễn Vol.12 - Tri Ân Tình Ngài

Bờ đá xanh tạ tội

Trình bày: | Lượt nghe: 22

Hãy thương yêu nhau

Trình bày: | Lượt nghe: 56

Xin tri ân

Trình bày: | Lượt nghe: 322

Con chỉ là tạo vật

Trình bày: | Lượt nghe: 54

Tin hay không tin

Trình bày: | Lượt nghe: 245

Ca khúc trầm hương

Trình bày: | Lượt nghe: 95