Album: Phi Nguyễn Vol.12 - Tri Ân Tình Ngài

Nghe Album: Phi Nguyễn Vol.12 - Tri Ân Tình Ngài

Các bài hát trong Album: Phi Nguyễn Vol.12 - Tri Ân Tình Ngài

Bờ đá xanh tạ tội

Trình bày: | Lượt nghe: 27

Hãy thương yêu nhau

Trình bày: | Lượt nghe: 58

Xin tri ân

Trình bày: | Lượt nghe: 411

Con chỉ là tạo vật

Trình bày: | Lượt nghe: 57

Tin hay không tin

Trình bày: | Lượt nghe: 247

Ca khúc trầm hương

Trình bày: | Lượt nghe: 117