Album: Sao Mai 7 - Bài Ca Cảm Tạ

Nghe Album: Sao Mai 7 - Bài Ca Cảm Tạ

Các bài hát trong Album: Sao Mai 7 - Bài Ca Cảm Tạ

Bài ca cảm tạ

Trình bày: | Lượt nghe: 316

Chúc tụng tình Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 212

Làm sao dám quên

Trình bày: | Lượt nghe: 99

Chân thành cảm mến

Trình bày: | Lượt nghe: 80

Đón mừng Năm Thánh

Trình bày: | Lượt nghe: 40

Tiếng lòng dâng Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 250

Dâng lời tạ ơn

Trình bày: | Lượt nghe: 682

Tình khúc tri ân

Trình bày: | Lượt nghe: 527

Cảm tạ hồng ân

Trình bày: | Lượt nghe: 330

Tôn vinh tình Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 69

Xin một đời cảm tạ

Trình bày: | Lượt nghe: 354

Kỳ công Thiên Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 249

Cùng Mẹ tri ân Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 265