Album: Trần Huy Vol.3 - Quảng Đại Hiến Dâng

Nghe Album: Trần Huy Vol.3 - Quảng Đại Hiến Dâng

Các bài hát trong Album: Trần Huy Vol.3 - Quảng Đại Hiến Dâng

Dòng đời ngược xuôi

Trình bày: | Lượt nghe: 360

Quảng đại hiến dâng

Trình bày: | Lượt nghe: 554

Tình khúc

Trình bày: | Lượt nghe: 91

Dâng Chúa đời con

Trình bày: | Lượt nghe: 1,212

Tình yêu của Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 171

Vinh quang Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 1,338

Con mãi cần Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 219

Chúa đã thương

Trình bày: | Lượt nghe: 207

Một lần đoan hứa

Trình bày: | Lượt nghe: 191

Cho tình tôi nguyên vẹn

Trình bày: | Lượt nghe: 919

Cho con nhận ra Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 782

Chúa là cây nho

Trình bày: | Lượt nghe: 1,852