Ca sĩ: Thanh Thảo

Tiểu sử Thanh Thảo

Album Thanh Thảo

MV Thanh Thảo

Bài hát Thanh Thảo

Trời hân hoan

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 48

Quà tặng mùa đông

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 70

Quà tặng mùa đông

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 104

Trời hân hoan

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 101

Trời hân hoan

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 102

Chiếc xe nai

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 38

Em mong quà Noel

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 37

Con ngoan

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 108