Ca sĩ: Thanh Thảo

Tiểu sử Thanh Thảo

Album Thanh Thảo

MV Thanh Thảo

Bài hát Thanh Thảo

Trời hân hoan

Trình bày: | Lượt nghe: 62

Quà tặng mùa đông

Trình bày: | Lượt nghe: 78

Từ vực sâu

Trình bày: , | Lượt nghe: 166

Mẹ Nhân Lành

Trình bày: | Lượt nghe: 145

Mẹ Nhân Lành

Trình bày: | Lượt nghe: 223

Quà tặng mùa đông

Trình bày: | Lượt nghe: 112

Trời hân hoan

Trình bày: | Lượt nghe: 89

Quà tặng mùa đông

Trình bày: | Lượt nghe: 277

Trời hân hoan

Trình bày: | Lượt nghe: 124

Quà tặng mùa đông

Trình bày: | Lượt nghe: 112

Chiếc xe nai

Trình bày: | Lượt nghe: 406

Quà tặng mùa đông

Trình bày: | Lượt nghe: 65

Trời hân hoan

Trình bày: | Lượt nghe: 178

Chiếc xe nai

Trình bày: | Lượt nghe: 42

Trời hân hoan

Trình bày: | Lượt nghe: 115

Em mong quà Noel

Trình bày: | Lượt nghe: 39

Con ngoan

Trình bày: | Lượt nghe: 128