Album: Cảm Tạ Cha

Nghe Album: Cảm Tạ Cha

Các bài hát trong Album: Cảm Tạ Cha

Xin cho con yêu Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 2,715

Cảm tạ Cha

Trình bày: | Lượt nghe: 183

Mỗi ngày thức dậy

Trình bày: | Lượt nghe: 608

Vì Chúa là quê hương

Trình bày: | Lượt nghe: 231

Vâng lời Thầy

Trình bày: | Lượt nghe: 152

Mọi sự là phù vân

Trình bày: | Lượt nghe: 209

Vội vàng

Trình bày: | Lượt nghe: 379

Con phải làm chi

Trình bày: | Lượt nghe: 145

Tìm đâu bình an

Trình bày: | Lượt nghe: 296

Nghịch lý

Trình bày: | Lượt nghe: 208