Album: Cảm Tạ Cha

Nghe Album: Cảm Tạ Cha

Các bài hát trong Album: Cảm Tạ Cha

Xin cho con yêu Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 2,421

Cảm tạ Cha

Trình bày: | Lượt nghe: 172

Mỗi ngày thức dậy

Trình bày: | Lượt nghe: 549

Vì Chúa là quê hương

Trình bày: | Lượt nghe: 217

Vâng lời Thầy

Trình bày: | Lượt nghe: 141

Mọi sự là phù vân

Trình bày: | Lượt nghe: 195

Vội vàng

Trình bày: | Lượt nghe: 365

Con phải làm chi

Trình bày: | Lượt nghe: 137

Tìm đâu bình an

Trình bày: | Lượt nghe: 282

Nghịch lý

Trình bày: | Lượt nghe: 192