Album: Cảm Tạ Cha

Nghe Album: Cảm Tạ Cha

Các bài hát trong Album: Cảm Tạ Cha

Xin cho con yêu Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 1,149

Cảm tạ Cha

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 158

Mỗi ngày thức dậy

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 362

Vì Chúa là quê hương

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 180

Vâng lời Thầy

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 98

Mọi sự là phù vân

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 154

Vội vàng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 326

Con phải làm chi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 127

Tìm đâu bình an

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 251

Nghịch lý

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 173