Album: Lm. Nguyên Khôi Vol.1 - Mẹ Trên Tây Nguyên

Nghe Album: Lm. Nguyên Khôi Vol.1 - Mẹ Trên Tây Nguyên

Các bài hát trong Album: Lm. Nguyên Khôi Vol.1 - Mẹ Trên Tây Nguyên

Măng Đen Linh Địa

Trình bày: | Lượt nghe: 87

Khúc ca Mẹ với con

Trình bày: | Lượt nghe: 127

Hân hoan bên Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 142

Lung linh nhan Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 156

Mẫu tâm diệu vời

Trình bày: | Lượt nghe: 57

Mẹ trên Tây Nguyên

Trình bày: | Lượt nghe: 775

Trong vòng tay Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 67

Bước theo chân Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 240