Album: Dâng Ngài 2

Nghe Album: Dâng Ngài 2

Các bài hát trong Album: Dâng Ngài 2

Sống trong Đức Kitô

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 72

An bình trong Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 86

Suy tưởng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 524

Hãy quay về

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 126

Nỗi lòng khát vọng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 33

Nếu không có Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 130

Còn tình nào

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 53

Con tin mến Ngài

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 88

Hãy chỗi dậy

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 96

Bao giờ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 73

Hãy nhớ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 35

Cậy trông Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 58

Chúa cứu độ tôi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 79