Album: Dâng Ngài 2

Nghe Album: Dâng Ngài 2

Các bài hát trong Album: Dâng Ngài 2

Sống trong Đức Kitô

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 63

An bình trong Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 84

Suy tưởng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 441

Hãy quay về

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 119

Nỗi lòng khát vọng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 33

Nếu không có Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 123

Còn tình nào

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 52

Con tin mến Ngài

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 85

Hãy chỗi dậy

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 90

Bao giờ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 70

Hãy nhớ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 35

Cậy trông Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 57

Chúa cứu độ tôi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 78