Album: Dâng Ngài 2

Nghe Album: Dâng Ngài 2

Các bài hát trong Album: Dâng Ngài 2

Sống trong Đức Kitô

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 78

An bình trong Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 89

Suy tưởng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 543

Hãy quay về

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 132

Nỗi lòng khát vọng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 34

Nếu không có Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 132

Còn tình nào

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 54

Con tin mến Ngài

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 91

Hãy chỗi dậy

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 102

Bao giờ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 74

Hãy nhớ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 37

Cậy trông Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 60

Chúa cứu độ tôi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 86