Album: Dâng Ngài 2

Nghe Album: Dâng Ngài 2

Các bài hát trong Album: Dâng Ngài 2

Sống trong Đức Kitô

Trình bày: | Lượt nghe: 95

An bình trong Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 120

Suy tưởng

Trình bày: | Lượt nghe: 673

Hãy quay về

Trình bày: | Lượt nghe: 148

Nỗi lòng khát vọng

Trình bày: | Lượt nghe: 49

Nếu không có Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 181

Còn tình nào

Trình bày: | Lượt nghe: 65

Con tin mến Ngài

Trình bày: | Lượt nghe: 111

Hãy chỗi dậy

Trình bày: | Lượt nghe: 142

Bao giờ

Trình bày: | Lượt nghe: 90

Hãy nhớ

Trình bày: | Lượt nghe: 56

Cậy trông Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 77

Chúa cứu độ tôi

Trình bày: | Lượt nghe: 115