Nhạc sĩ: Đạo Tử

Con đường vinh phúc

Trình bày: | Lượt nghe: 40

Van cầu tình Cha

Trình bày: | Lượt nghe: 36

Dâng Chúa cuộc đời

Trình bày: | Lượt nghe: 112

Phượng thờ

Trình bày: | Lượt nghe: 23

Ăn năn trở về

Trình bày: | Lượt nghe: 64

Dâng Chúa tình con

Trình bày: | Lượt nghe: 32

Vào Thánh Điện

Trình bày: | Lượt nghe: 138

Đêm ân tình

Trình bày: | Lượt nghe: 489

Đêm giao hòa

Trình bày: | Lượt nghe: 228

Lạy Mẹ Bãi Dâu

Trình bày: | Lượt nghe: 32

Linh Địa La Vang

Trình bày: | Lượt nghe: 68

Mừn Lễ Thánh Gia

Trình bày: | Lượt nghe: 86