Nhạc sĩ: Đạo Tử

Con đường vinh phúc

Trình bày: | Lượt nghe: 41

Van cầu tình Cha

Trình bày: | Lượt nghe: 39

Dâng Chúa cuộc đời

Trình bày: | Lượt nghe: 122

Phượng thờ

Trình bày: | Lượt nghe: 23

Ăn năn trở về

Trình bày: | Lượt nghe: 69

Dâng Chúa tình con

Trình bày: | Lượt nghe: 34

Vào Thánh Điện

Trình bày: | Lượt nghe: 155

Đêm ân tình

Trình bày: | Lượt nghe: 493

Đêm giao hòa

Trình bày: | Lượt nghe: 229

Lạy Mẹ Bãi Dâu

Trình bày: | Lượt nghe: 33

Linh Địa La Vang

Trình bày: | Lượt nghe: 70

Mừn Lễ Thánh Gia

Trình bày: | Lượt nghe: 92