Nhạc sĩ: Đạo Tử

Con đường vinh phúc

Trình bày: | Lượt nghe: 42

Van cầu tình Cha

Trình bày: | Lượt nghe: 40

Dâng Chúa cuộc đời

Trình bày: | Lượt nghe: 127

Phượng thờ

Trình bày: | Lượt nghe: 24

Ăn năn trở về

Trình bày: | Lượt nghe: 70

Dâng Chúa tình con

Trình bày: | Lượt nghe: 35

Vào Thánh Điện

Trình bày: | Lượt nghe: 197

Đêm ân tình

Trình bày: | Lượt nghe: 496

Đêm giao hòa

Trình bày: | Lượt nghe: 230

Lạy Mẹ Bãi Dâu

Trình bày: | Lượt nghe: 34

Linh Địa La Vang

Trình bày: | Lượt nghe: 74

Mừn Lễ Thánh Gia

Trình bày: | Lượt nghe: 96