Nhạc sĩ: Đạo Tử

Con đường vinh phúc

Trình bày: | Lượt nghe: 39

Van cầu tình Cha

Trình bày: | Lượt nghe: 34

Dâng Chúa cuộc đời

Trình bày: | Lượt nghe: 108

Phượng thờ

Trình bày: | Lượt nghe: 22

Ăn năn trở về

Trình bày: | Lượt nghe: 63

Dâng Chúa tình con

Trình bày: | Lượt nghe: 32

Vào Thánh Điện

Trình bày: | Lượt nghe: 131

Đêm ân tình

Trình bày: | Lượt nghe: 313

Đêm giao hòa

Trình bày: | Lượt nghe: 147

Lạy Mẹ Bãi Dâu

Trình bày: | Lượt nghe: 32

Linh Địa La Vang

Trình bày: | Lượt nghe: 68

Mừn Lễ Thánh Gia

Trình bày: | Lượt nghe: 80