Ca sĩ: Thanh Ngọc

Tiểu sử Thanh Ngọc

Album Thanh Ngọc

MV Thanh Ngọc

Bài hát Thanh Ngọc

Tuổi trẻ vào đời

Trình bày: | Lượt nghe: 144

Tiến Dâng Ngài 1

Trình bày: | Lượt nghe: 370

Mẹ yêu dấu

Trình bày: | Lượt nghe: 232

Mẹ đã xoay quanh

Trình bày: | Lượt nghe: 29

Nỗi nhớ mùa đông

Trình bày: | Lượt nghe: 73

Nhớ công Cha

Trình bày: | Lượt nghe: 156

Nỗi nhớ mùa đông

Trình bày: | Lượt nghe: 58

Tiến dâng lễ vật

Trình bày: | Lượt nghe: 1,915