Ca sĩ: Thanh Ngọc

Tiểu sử Thanh Ngọc

Album Thanh Ngọc

MV Thanh Ngọc

Bài hát Thanh Ngọc

Tuổi trẻ vào đời

Trình bày: | Lượt nghe: 186

Tiến Dâng Ngài 1

Trình bày: | Lượt nghe: 417

Mẹ yêu dấu

Trình bày: | Lượt nghe: 244

Mẹ đã xoay quanh

Trình bày: | Lượt nghe: 32

Nỗi nhớ mùa đông

Trình bày: | Lượt nghe: 82

Nhớ công Cha

Trình bày: | Lượt nghe: 186

Nỗi nhớ mùa đông

Trình bày: | Lượt nghe: 59

Tiến dâng lễ vật

Trình bày: | Lượt nghe: 2,110