Ca sĩ: Thanh Ngọc

Tiểu sử Thanh Ngọc

Album Thanh Ngọc

MV Thanh Ngọc

Bài hát Thanh Ngọc

Tuổi trẻ vào đời

Trình bày: | Lượt nghe: 145

Tiến Dâng Ngài 1

Trình bày: | Lượt nghe: 379

Mẹ yêu dấu

Trình bày: | Lượt nghe: 236

Mẹ đã xoay quanh

Trình bày: | Lượt nghe: 30

Nỗi nhớ mùa đông

Trình bày: | Lượt nghe: 77

Nhớ công Cha

Trình bày: | Lượt nghe: 157

Nỗi nhớ mùa đông

Trình bày: | Lượt nghe: 58

Tiến dâng lễ vật

Trình bày: | Lượt nghe: 1,988