Album: Hành Trình Tin Yêu (Lm. Quý báu)

Nghe Album: Hành Trình Tin Yêu (Lm. Quý báu)

Các bài hát trong Album: Hành Trình Tin Yêu (Lm. Quý báu)

Khúc hát tin yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 160

Tuổi trẻ vào đời

Trình bày: | Lượt nghe: 199

Ánh sáng sự sống

Trình bày: | Lượt nghe: 94

Anh em ta ơi

Trình bày: | Lượt nghe: 121

Tiến Dâng Ngài 1

Trình bày: | Lượt nghe: 421

Bài ca tạ ơn

Trình bày: | Lượt nghe: 280