Album: Hành Trình Tin Yêu (Lm. Quý báu)

Nghe Album: Hành Trình Tin Yêu (Lm. Quý báu)

Các bài hát trong Album: Hành Trình Tin Yêu (Lm. Quý báu)

Khúc hát tin yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 140

Tuổi trẻ vào đời

Trình bày: | Lượt nghe: 179

Ánh sáng sự sống

Trình bày: | Lượt nghe: 83

Anh em ta ơi

Trình bày: | Lượt nghe: 113

Tiến Dâng Ngài 1

Trình bày: | Lượt nghe: 406

Bài ca tạ ơn

Trình bày: | Lượt nghe: 226