Album: Mẹ Yêu Dấu - Thánh Ca Chọn Lọc 2

Nghe Album: Mẹ Yêu Dấu - Thánh Ca Chọn Lọc 2

Các bài hát trong Album: Mẹ Yêu Dấu - Thánh Ca Chọn Lọc 2

Cầu cho nhau 1

Trình bày: | Lượt nghe: 30

Ca vang danh Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 75

Mẹ yêu dấu

Trình bày: | Lượt nghe: 243

Con gọi tên Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 115

Tạ ơn Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 116

Nước mắt Mẹ Maria

Trình bày: | Lượt nghe: 28

Tình Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 59

Đời con dâng Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 99

Cho con biết dùng tiền

Trình bày: | Lượt nghe: 92