Ca sĩ: Phương Thanh

Tiểu sử Phương Thanh

Album Phương Thanh

MV Phương Thanh

Bài hát Phương Thanh

Chuông ngân vang

Trình bày: | Lượt nghe: 114

Còn mãi mùa đông

Trình bày: | Lượt nghe: 49

Dâng Chúa tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 145

Dâng Chúa tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 64

Một nửa mùa đông

Trình bày: | Lượt nghe: 82

Còn mãi mùa đông

Trình bày: | Lượt nghe: 91

Niềm vui Noel

Trình bày: | Lượt nghe: 34

Chuyện cổ tích

Trình bày: | Lượt nghe: 62

Chuông ngân vang

Trình bày: | Lượt nghe: 58

Tiếng chuông ngân

Trình bày: | Lượt nghe: 65

Niềm vui Noel

Trình bày: | Lượt nghe: 64

Chuyện cổ tích

Trình bày: | Lượt nghe: 284

Tiếng chuông đêm

Trình bày: | Lượt nghe: 43

Chuyện cổ tích

Trình bày: | Lượt nghe: 57

Chuông ngân vang

Trình bày: | Lượt nghe: 464

Chuông ngân vang

Trình bày: | Lượt nghe: 58

Niềm vui đêm Noel

Trình bày: | Lượt nghe: 107

Đên Giáng Sinh

Trình bày: | Lượt nghe: 73