Ca sĩ: Phương Thanh

Tiểu sử Phương Thanh

Album Phương Thanh

MV Phương Thanh

Bài hát Phương Thanh

Chuông ngân vang

Trình bày: | Lượt nghe: 114

Còn mãi mùa đông

Trình bày: | Lượt nghe: 49

Dâng Chúa tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 135

Dâng Chúa tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 63

Một nửa mùa đông

Trình bày: | Lượt nghe: 81

Còn mãi mùa đông

Trình bày: | Lượt nghe: 89

Niềm vui Noel

Trình bày: | Lượt nghe: 34

Chuyện cổ tích

Trình bày: | Lượt nghe: 62

Chuông ngân vang

Trình bày: | Lượt nghe: 54

Tiếng chuông ngân

Trình bày: | Lượt nghe: 63

Niềm vui Noel

Trình bày: | Lượt nghe: 61

Chuyện cổ tích

Trình bày: | Lượt nghe: 269

Tiếng chuông đêm

Trình bày: | Lượt nghe: 41

Chuyện cổ tích

Trình bày: | Lượt nghe: 57

Chuông ngân vang

Trình bày: | Lượt nghe: 437

Chuông ngân vang

Trình bày: | Lượt nghe: 58

Niềm vui đêm Noel

Trình bày: | Lượt nghe: 106

Đên Giáng Sinh

Trình bày: | Lượt nghe: 67