Ca sĩ: Phương Thanh

Tiểu sử Phương Thanh

Album Phương Thanh

MV Phương Thanh

Bài hát Phương Thanh

Chuông ngân vang

Trình bày: | Lượt nghe: 119

Còn mãi mùa đông

Trình bày: | Lượt nghe: 50

Dâng Chúa tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 204

Dâng Chúa tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 76

Một nửa mùa đông

Trình bày: | Lượt nghe: 91

Còn mãi mùa đông

Trình bày: | Lượt nghe: 106

Niềm vui Noel

Trình bày: | Lượt nghe: 42

Chuyện cổ tích

Trình bày: | Lượt nghe: 64

Chuông ngân vang

Trình bày: | Lượt nghe: 64

Tiếng chuông ngân

Trình bày: | Lượt nghe: 70

Niềm vui Noel

Trình bày: | Lượt nghe: 78

Chuyện cổ tích

Trình bày: | Lượt nghe: 298

Tiếng chuông đêm

Trình bày: | Lượt nghe: 44

Chuyện cổ tích

Trình bày: | Lượt nghe: 61

Chuông ngân vang

Trình bày: | Lượt nghe: 486

Chuông ngân vang

Trình bày: | Lượt nghe: 66

Niềm vui đêm Noel

Trình bày: | Lượt nghe: 117

Đên Giáng Sinh

Trình bày: | Lượt nghe: 82