Ca sĩ: Phương Thanh

Tiểu sử Phương Thanh

Album Phương Thanh

MV Phương Thanh

Bài hát Phương Thanh

Chuông ngân vang

Trình bày: | Lượt nghe: 118

Còn mãi mùa đông

Trình bày: | Lượt nghe: 49

Dâng Chúa tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 187

Dâng Chúa tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 71

Một nửa mùa đông

Trình bày: | Lượt nghe: 87

Còn mãi mùa đông

Trình bày: | Lượt nghe: 98

Niềm vui Noel

Trình bày: | Lượt nghe: 35

Chuyện cổ tích

Trình bày: | Lượt nghe: 62

Chuông ngân vang

Trình bày: | Lượt nghe: 62

Tiếng chuông ngân

Trình bày: | Lượt nghe: 69

Niềm vui Noel

Trình bày: | Lượt nghe: 71

Chuyện cổ tích

Trình bày: | Lượt nghe: 295

Tiếng chuông đêm

Trình bày: | Lượt nghe: 44

Chuyện cổ tích

Trình bày: | Lượt nghe: 59

Chuông ngân vang

Trình bày: | Lượt nghe: 483

Chuông ngân vang

Trình bày: | Lượt nghe: 63

Niềm vui đêm Noel

Trình bày: | Lượt nghe: 114

Đên Giáng Sinh

Trình bày: | Lượt nghe: 81