Album: Dâng Chúa Tình Con 20 (Thiên Đàng Tình Yêu)

Nghe Album: Dâng Chúa Tình Con 20 (Thiên Đàng Tình Yêu)

Các bài hát trong Album: Dâng Chúa Tình Con 20 (Thiên Đàng Tình Yêu)

Kinh chữ Tình

Trình bày: | Lượt nghe: 149

Lời tình đoan hứa

Trình bày: | Lượt nghe: 43

Dâng Chúa tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 77

Kinh yêu thương

Trình bày: , | Lượt nghe: 125

Ước mơ tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 76

Kinh Tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 531

Tình yêu của Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 67

Tình hôn nhân

Trình bày: | Lượt nghe: 117

Dâng đời hôn nhân

Trình bày: | Lượt nghe: 224