Album: Dâng Chúa Tình Con 20 (Thiên Đàng Tình Yêu)

Nghe Album: Dâng Chúa Tình Con 20 (Thiên Đàng Tình Yêu)

Các bài hát trong Album: Dâng Chúa Tình Con 20 (Thiên Đàng Tình Yêu)

Kinh chữ Tình

Trình bày: | Lượt nghe: 141

Lời tình đoan hứa

Trình bày: | Lượt nghe: 41

Dâng Chúa tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 68

Kinh yêu thương

Trình bày: , | Lượt nghe: 123

Ước mơ tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 73

Kinh Tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 524

Tình yêu của Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 62

Tình hôn nhân

Trình bày: | Lượt nghe: 103

Dâng đời hôn nhân

Trình bày: | Lượt nghe: 182