Album: Dâng Chúa Tình Con 20 (Thiên Đàng Tình Yêu)

Nghe Album: Dâng Chúa Tình Con 20 (Thiên Đàng Tình Yêu)

Các bài hát trong Album: Dâng Chúa Tình Con 20 (Thiên Đàng Tình Yêu)