Album: Bài hát của Ca sỹ: Phương Loan

Nghe Album: Bài hát của Ca sỹ: Phương Loan

Các bài hát trong Album: Bài hát của Ca sỹ: Phương Loan

Tình anh em trong Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 343

Một lòng tận hiến

Trình bày: | Lượt nghe: 49

Ra khơi

Trình bày: | Lượt nghe: 43

Tình Cha

Trình bày: | Lượt nghe: 59

Nguyện yêu Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 222

Quỳ bên cung thánh

Trình bày: | Lượt nghe: 760

Sống gần Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 554

Ave Maria

Trình bày: | Lượt nghe: 61

Ngày tân hôn

Trình bày: | Lượt nghe: 191