Album: Bài hát của Ca sỹ: Phương Loan

Nghe Album: Bài hát của Ca sỹ: Phương Loan

Các bài hát trong Album: Bài hát của Ca sỹ: Phương Loan

Tình anh em trong Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 336

Một lòng tận hiến

Trình bày: | Lượt nghe: 46

Ra khơi

Trình bày: | Lượt nghe: 39

Tình Cha

Trình bày: | Lượt nghe: 53

Nguyện yêu Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 207

Quỳ bên cung thánh

Trình bày: | Lượt nghe: 699

Sống gần Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 531

Ave Maria

Trình bày: | Lượt nghe: 56

Ngày tân hôn

Trình bày: | Lượt nghe: 184