Album: Gioan Phaolô II - Bước Chân Hòa Bình

Nghe Album: Gioan Phaolô II - Bước Chân Hòa Bình

Các bài hát trong Album: Gioan Phaolô II - Bước Chân Hòa Bình

Hãy nên bé nhỏ

Trình bày: | Lượt nghe: 85

Hòa bình an ban

Trình bày: | Lượt nghe: 123

Ngài đã đến

Trình bày: | Lượt nghe: 224

Gioan Phaolô II

Trình bày: | Lượt nghe: 181

Lời ca và trái tim

Trình bày: | Lượt nghe: 105

Hát từ yêu thương

Trình bày: | Lượt nghe: 107

Lạy Chúa Thánh Thần

Trình bày: | Lượt nghe: 472

Hòa bình từ trong con tim

Trình bày: | Lượt nghe: 113

Sứ Giả Hòa Bình

Trình bày: | Lượt nghe: 134

Tiếng ca hòa tiếng cười

Trình bày: | Lượt nghe: 176