Album: Nhớ Ơn Sinh Thành

Nghe Album: Nhớ Ơn Sinh Thành

Các bài hát trong Album: Nhớ Ơn Sinh Thành

Có Chúa trong đời

Trình bày: | Lượt nghe: 2,124

Có Chúa trong đời

Trình bày: | Lượt nghe: 59

Lời kinh dâng Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 625

Công ơn cha mẹ 1

Trình bày: | Lượt nghe: 1,517

Tình cha nghĩa mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 145

Nhớ mẹ hiền đã xa

Trình bày: | Lượt nghe: 347

Công ơn cha mẹ 3

Trình bày: | Lượt nghe: 408

Cha ơi! Cha ơi!

Trình bày: | Lượt nghe: 420

Mẹ đã đi rồi

Trình bày: | Lượt nghe: 394

Mẹ, mẹ ơi!

Trình bày: | Lượt nghe: 1,903