Album: Nhớ Ơn Sinh Thành

Nghe Album: Nhớ Ơn Sinh Thành

Các bài hát trong Album: Nhớ Ơn Sinh Thành

Có Chúa trong đời

Trình bày: | Lượt nghe: 1,908

Có Chúa trong đời

Trình bày: | Lượt nghe: 59

Lời kinh dâng Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 609

Công ơn cha mẹ 1

Trình bày: | Lượt nghe: 1,481

Tình cha nghĩa mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 142

Nhớ mẹ hiền đã xa

Trình bày: | Lượt nghe: 333

Công ơn cha mẹ 3

Trình bày: | Lượt nghe: 399

Cha ơi! Cha ơi!

Trình bày: | Lượt nghe: 407

Mẹ đã đi rồi

Trình bày: | Lượt nghe: 365

Mẹ, mẹ ơi!

Trình bày: | Lượt nghe: 1,786