Album: Hãy Quay Về

Nghe Album: Hãy Quay Về

Các bài hát trong Album: Hãy Quay Về

Tôi tin

Trình bày: | Lượt nghe: 1,161

Mong thấy nhan Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 212

Xin dạy con yêu Ngài

Trình bày: | Lượt nghe: 276

Lời nguyện hiến tế 3

Trình bày: | Lượt nghe: 172

Nhìn lên ảnh Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 143

Nhìn lên ảnh Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 774

Diễm tình ca 2

Trình bày: | Lượt nghe: 256

Mong thấy nhan Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 79

Lời nguyện hiến tế 3

Trình bày: | Lượt nghe: 522

Hãy quay về

Trình bày: | Lượt nghe: 549

Con xin phó thác

Trình bày: | Lượt nghe: 946

Xin dạy con yêu Ngài

Trình bày: | Lượt nghe: 335