Album: Hãy Quay Về

Nghe Album: Hãy Quay Về

Các bài hát trong Album: Hãy Quay Về

Tôi tin

Trình bày: | Lượt nghe: 1,131

Mong thấy nhan Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 209

Xin dạy con yêu Ngài

Trình bày: | Lượt nghe: 254

Lời nguyện hiến tế 3

Trình bày: | Lượt nghe: 150

Nhìn lên ảnh Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 136

Nhìn lên ảnh Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 750

Diễm tình ca 2

Trình bày: | Lượt nghe: 238

Mong thấy nhan Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 76

Lời nguyện hiến tế 3

Trình bày: | Lượt nghe: 504

Hãy quay về

Trình bày: | Lượt nghe: 531

Con xin phó thác

Trình bày: | Lượt nghe: 904

Xin dạy con yêu Ngài

Trình bày: | Lượt nghe: 314