Album: Hãy Quay Về

Nghe Album: Hãy Quay Về

Các bài hát trong Album: Hãy Quay Về

Tôi tin

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 784

Mong thấy nhan Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 157

Xin dạy con yêu Ngài

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 186

Lời nguyện hiến tế 3

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 105

Nhìn lên ảnh Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 117

Nhìn lên ảnh Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 522

Diễm tình ca 2

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 140

Mong thấy nhan Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 61

Lời nguyện hiến tế 3

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 253

Hãy quay về

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 202

Con xin phó thác

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 302

Xin dạy con yêu Ngài

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 149