Ca sĩ: Lm. Bùi Quyết

Tiểu sử Lm. Bùi Quyết

Album Lm. Bùi Quyết

MV Lm. Bùi Quyết

Bài hát Lm. Bùi Quyết

Xin Vâng

Trình bày: | Lượt nghe: 84

Tình yêu Thánh Giá

Trình bày: | Lượt nghe: 193