Ca sĩ: Lm. Bùi Quyết

Tiểu sử Lm. Bùi Quyết

Album Lm. Bùi Quyết

MV Lm. Bùi Quyết

Bài hát Lm. Bùi Quyết

Xin Vâng

Sáng tác: | | Album: