Album: Xin Ngài Hãy Chọn Con 3

Nghe Album: Xin Ngài Hãy Chọn Con 3

Các bài hát trong Album: Xin Ngài Hãy Chọn Con 3

Nguyện cầu 4

Trình bày: | Lượt nghe: 86

Tình Ngài

Trình bày: | Lượt nghe: 69

Ngày Chúa Nhật

Trình bày: | Lượt nghe: 158

Người đã cho tôi

Trình bày: | Lượt nghe: 521

Niềm phó thác

Trình bày: | Lượt nghe: 646

Tình ca vô tận

Trình bày: | Lượt nghe: 1,738

Chúa biết con

Trình bày: | Lượt nghe: 98

Nếu một lần

Trình bày: , | Lượt nghe: 199

Chúa không lầm

Trình bày: | Lượt nghe: 264

Lời Kinh Hòa Bình

Trình bày: | Lượt nghe: 2,577

Tâm tình ca 3

Trình bày: | Lượt nghe: 84

Kinh Hòa Bình

Trình bày: , | Lượt nghe: 134

Yêu thương cho người

Trình bày: | Lượt nghe: 126