Nhạc sĩ sĩ: Chí Nhân

Ngôi Ba thần khí

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 59

Dã tràng se cát

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 286

Tâm tình tụng ca

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 185

Tình con dâng Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 326

Tình ca phó thác

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 60

Đêm tân hôn

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 421