Ca sĩ: Thanh Hòa - Lâm

Tiểu sử Thanh Hòa - Lâm

Album Thanh Hòa - Lâm

MV Thanh Hòa - Lâm

Bài hát Thanh Hòa - Lâm

Lời kinh Linh mục

Sáng tác: | Lượt nghe: 116

Ngài vẫn bên con

Sáng tác: | Lượt nghe: 120

Xin nói cho con nghe

Sáng tác: | Lượt nghe: 150

Lễ cầu an

Sáng tác: | Lượt nghe: 270

Của lễ cầu an

Sáng tác: | Lượt nghe: 458

Thân cò lặn lội bờ ao

Sáng tác: | Lượt nghe: 442

Cùng Mẹ dâng lên

Sáng tác: | Lượt nghe: 185

Đường về trời

Sáng tác: | Lượt nghe: 92

Xin vâng

Sáng tác: | Lượt nghe: 73

Cùng Mẹ dâng lên

Sáng tác: | Lượt nghe: 443

Xin vâng

Sáng tác: | Lượt nghe: 121

Đường về trời

Sáng tác: | Lượt nghe: 89

Xin nói cho con nghe

Sáng tác: | Lượt nghe: 81

Liên khúc Giáng Sinh

Sáng tác: | Lượt nghe: 83

Màu hoa dâng Mẹ

Sáng tác: | Lượt nghe: 2,954

Chúc mừng năm mới

Lượt nghe: 219