Ca sĩ: Thanh Hòa - Lâm

Tiểu sử Thanh Hòa - Lâm

Album Thanh Hòa - Lâm

MV Thanh Hòa - Lâm

Bài hát Thanh Hòa - Lâm

Lời kinh Linh mục

Trình bày: | Lượt nghe: 115

Ngài vẫn bên con

Trình bày: | Lượt nghe: 118

Lễ cầu an

Trình bày: | Lượt nghe: 234

Của lễ cầu an

Trình bày: | Lượt nghe: 388

Cùng Mẹ dâng lên

Trình bày: | Lượt nghe: 176

Xin vâng

Trình bày: | Lượt nghe: 68

Cùng Mẹ dâng lên

Trình bày: | Lượt nghe: 440

Xin vâng

Trình bày: | Lượt nghe: 105

Màu hoa dâng Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 2,935