Ca sĩ: Thanh Tuyền

Tiểu sử Thanh Tuyền

Album Thanh Tuyền

MV Thanh Tuyền

Bài hát Thanh Tuyền

Đêm kỹ niệm

Trình bày: , | Lượt nghe: 70

Cursillo

Trình bày: , | Lượt nghe: 176

Ultreya

Trình bày: , | Lượt nghe: 153