Ca sĩ: Thanh Tuyền

Tiểu sử Thanh Tuyền

Album Thanh Tuyền

MV Thanh Tuyền

Bài hát Thanh Tuyền

Về bên Cha

Sáng tác: | Lượt nghe: 176

Diệu khúc Mân Côi

Sáng tác: | Lượt nghe: 51

Diệu khúc Mân Côi

Sáng tác: | Lượt nghe: 76

Đêm kỹ niệm

Sáng tác: | Lượt nghe: 75

Cursillo

Sáng tác: | Lượt nghe: 197

Ultreya

Sáng tác: | Lượt nghe: 175