Album: Khắc Ghi Tình Yêu Ngài

Nghe Album: Khắc Ghi Tình Yêu Ngài

Các bài hát trong Album: Khắc Ghi Tình Yêu Ngài

Làm dấu

Trình bày: | Lượt nghe: 94

Đắc thắng

Trình bày: | Lượt nghe: 473

Về với Ngài

Trình bày: | Lượt nghe: 62

Phó thác

Trình bày: | Lượt nghe: 63

Khi con yêu Chúa

Trình bày: , | Lượt nghe: 242

Con tin Chúa ơi

Trình bày: | Lượt nghe: 76

Khúc cảm tạ

Trình bày: | Lượt nghe: 50

Khúc ca tạ ơn

Trình bày: | Lượt nghe: 88

Chúa đã trao phó

Trình bày: | Lượt nghe: 368