Album: Khắc Ghi Tình Yêu Ngài

Nghe Album: Khắc Ghi Tình Yêu Ngài

Các bài hát trong Album: Khắc Ghi Tình Yêu Ngài

Làm dấu

Trình bày: | Lượt nghe: 93

Đắc thắng

Trình bày: | Lượt nghe: 457

Về với Ngài

Trình bày: | Lượt nghe: 62

Phó thác

Trình bày: | Lượt nghe: 61

Khi con yêu Chúa

Trình bày: , | Lượt nghe: 237

Con tin Chúa ơi

Trình bày: | Lượt nghe: 74

Khúc cảm tạ

Trình bày: | Lượt nghe: 49

Khúc ca tạ ơn

Trình bày: | Lượt nghe: 75

Chúa đã trao phó

Trình bày: | Lượt nghe: 251