Nhạc sĩ: Lm. Thiên Ân

Lúa chín đầy đồng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 90

Nguyện cầu cho mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 90

Tình yêu nhiệm mầu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 97

Này Con Xin Đến

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 72

Lời Nguyện Cầu Dâng Chúa karaoke

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 121

Lời Nguyện Cầu Dâng Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 47

Khúc Ca Tạ Ơn

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 77

Thập Giá Tình Yêu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 95

Nào ta đi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 205