Nhạc sĩ: Đức Huy

Ngọn lửa thiêng

Trình bày: | Lượt nghe: 196

Một tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 139

Tình yêu Chúa Ngôi Hai

Trình bày: | Lượt nghe: 182

Ơn cứu rỗi

Trình bày: | Lượt nghe: 128

Và con tim đã vui trở lại

Trình bày: | Lượt nghe: 1,223

Lời nguyện dâng Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 222

Trông cậy vào Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 110

Bài tôn vinh Mẹ

Trình bày: , | Lượt nghe: 213

Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 228