Nhạc sĩ: Đức Huy

Ngọn lửa thiêng

Trình bày: | Lượt nghe: 216

Một tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 185

Tình yêu Chúa Ngôi Hai

Trình bày: | Lượt nghe: 193

Ơn cứu rỗi

Trình bày: | Lượt nghe: 146

Và con tim đã vui trở lại

Trình bày: | Lượt nghe: 1,288

Lời nguyện dâng Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 232

Trông cậy vào Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 117

Bài tôn vinh Mẹ

Trình bày: , | Lượt nghe: 235

Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 233