Nhạc sĩ: Đức Huy

Ngọn lửa thiêng

Trình bày: | Lượt nghe: 202

Một tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 150

Tình yêu Chúa Ngôi Hai

Trình bày: | Lượt nghe: 186

Ơn cứu rỗi

Trình bày: | Lượt nghe: 133

Và con tim đã vui trở lại

Trình bày: | Lượt nghe: 1,264

Lời nguyện dâng Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 224

Trông cậy vào Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 112

Bài tôn vinh Mẹ

Trình bày: , | Lượt nghe: 218

Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 230