Nhạc sĩ: Đức Huy

Ngọn lửa thiêng

Trình bày: | Lượt nghe: 205

Một tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 162

Tình yêu Chúa Ngôi Hai

Trình bày: | Lượt nghe: 189

Ơn cứu rỗi

Trình bày: | Lượt nghe: 139

Và con tim đã vui trở lại

Trình bày: | Lượt nghe: 1,277

Lời nguyện dâng Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 229

Trông cậy vào Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 115

Bài tôn vinh Mẹ

Trình bày: , | Lượt nghe: 227

Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 230