Nhạc sĩ: Nguyễn Quang Huy

Trọn đời vừng niềm tin

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 127

Mừng Chúa đến

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 433

Cảm tạ Chúa xuân

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 672

Bên Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 32

Cầu cho cha mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 73