Nhạc sĩ: Nguyễn Quang Huy

Xin Thánh hóa gia đình

Trình bày: | Lượt nghe: 156

Trọn đời vừng niềm tin

Trình bày: | Lượt nghe: 127

Mừng Chúa đến

Trình bày: | Lượt nghe: 518

Cảm tạ Chúa xuân

Trình bày: | Lượt nghe: 921

Mừng xuân năm thánh

Trình bày: | Lượt nghe: 43

Bên Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 36

Cầu cho cha mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 79