Nhạc sĩ: Nguyễn Quang Huy

Xin Thánh hóa gia đình

Trình bày: | Lượt nghe: 143

Trọn đời vừng niềm tin

Trình bày: | Lượt nghe: 127

Mừng Chúa đến

Trình bày: | Lượt nghe: 438

Cảm tạ Chúa xuân

Trình bày: | Lượt nghe: 674

Mừng xuân năm thánh

Trình bày: | Lượt nghe: 40

Bên Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 35

Cầu cho cha mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 75