Nhạc sĩ: Nguyễn Quang Huy

Xin Thánh hóa gia đình

Trình bày: | Lượt nghe: 156

Trọn đời vừng niềm tin

Trình bày: | Lượt nghe: 127

Mừng Chúa đến

Trình bày: | Lượt nghe: 517

Cảm tạ Chúa xuân

Trình bày: | Lượt nghe: 920

Mừng xuân năm thánh

Trình bày: | Lượt nghe: 42

Bên Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 36

Cầu cho cha mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 79