Nhạc sĩ: Song Kiều

Hân hoan phó thác

Trình bày: | Lượt nghe: 48

Bàn tay Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 52

Chúa yêu con

Trình bày: | Lượt nghe: 99

Muôn đời cảm tạ

Trình bày: | Lượt nghe: 46

Lời đoan hứa

Trình bày: | Lượt nghe: 43

Lời cầu xin

Trình bày: | Lượt nghe: 92

Trọn đời ngợi ca

Trình bày: | Lượt nghe: 131

Con về bên Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 90

Chúa nói với con

Trình bày: | Lượt nghe: 108

Chúa Giáng Sinh

Trình bày: | Lượt nghe: 157

Chúa là mùa xuân

Trình bày: | Lượt nghe: 587

Ngày xuân cảm tạ

Trình bày: | Lượt nghe: 182

Chúa yêu con

Trình bày: | Lượt nghe: 47

Tìm về Cha

Trình bày: | Lượt nghe: 60

Tình Chúa khoan dung

Trình bày: | Lượt nghe: 68