Nhạc sĩ: Song Kiều

Hân hoan phó thác

Trình bày: | Lượt nghe: 51

Bàn tay Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 53

Chúa yêu con

Trình bày: | Lượt nghe: 103

Muôn đời cảm tạ

Trình bày: | Lượt nghe: 49

Lời đoan hứa

Trình bày: | Lượt nghe: 57

Lời cầu xin

Trình bày: | Lượt nghe: 95

Trọn đời ngợi ca

Trình bày: | Lượt nghe: 141

Con về bên Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 93

Chúa nói với con

Trình bày: | Lượt nghe: 111

Chúa Giáng Sinh

Trình bày: | Lượt nghe: 187

Chúa là mùa xuân

Trình bày: | Lượt nghe: 778

Ngày xuân cảm tạ

Trình bày: | Lượt nghe: 224

Chúa yêu con

Trình bày: | Lượt nghe: 48

Tìm về Cha

Trình bày: | Lượt nghe: 62

Tình Chúa khoan dung

Trình bày: | Lượt nghe: 80