Nhạc sĩ: Song Kiều

Hân hoan phó thác

Trình bày: | Lượt nghe: 55

Bàn tay Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 57

Chúa yêu con

Trình bày: | Lượt nghe: 107

Muôn đời cảm tạ

Trình bày: | Lượt nghe: 54

Lời đoan hứa

Trình bày: | Lượt nghe: 61

Lời cầu xin

Trình bày: | Lượt nghe: 102

Trọn đời ngợi ca

Trình bày: | Lượt nghe: 146

Con về bên Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 96

Chúa nói với con

Trình bày: | Lượt nghe: 114

Chúa Giáng Sinh

Trình bày: | Lượt nghe: 189

Chúa là mùa xuân

Trình bày: | Lượt nghe: 791

Ngày xuân cảm tạ

Trình bày: | Lượt nghe: 225

Chúa yêu con

Trình bày: | Lượt nghe: 51

Tìm về Cha

Trình bày: | Lượt nghe: 67

Tình Chúa khoan dung

Trình bày: | Lượt nghe: 84