Nhạc sĩ sĩ: Lm. Tri Ân Ca

Yêu mẹ cha

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 15

Công Cha Nghĩa Mẹ 1

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 65

Album Công Cha Nghĩa Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 17

Giuse Dấu Yêu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 9

Hồng Ân Chúa Xuân

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 16

Vì yêu thương

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 43

Lòng sám hối

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 34

Cúi lạy Ngài

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 16

Mừng xuân mới

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 31

Hồng ân Chúa xuân

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 31

Trang 1 trên 3123