Nhạc sĩ sĩ: Lm. Tri Ân Ca

Yêu mẹ cha

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 30

Công Cha Nghĩa Mẹ 1

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 142

Album Công Cha Nghĩa Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 53

Giuse Dấu Yêu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 35

Hồng Ân Chúa Xuân

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 38

Thờ lạy Ba Ngôi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 60

Tri ân tình Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 112

Vì yêu thương

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 103

Lòng sám hối

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 60

Cúi lạy Ngài

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 37

Mừng xuân mới

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 71

Hồng ân Chúa xuân

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 91

Trang 1 trên 3123