Nhạc sĩ sĩ: Lm. Tri Ân Ca

Yêu mẹ cha

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 23

Công Cha Nghĩa Mẹ 1

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 106

Album Công Cha Nghĩa Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 35

Giuse Dấu Yêu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 28

Hồng Ân Chúa Xuân

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 25

Vì yêu thương

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 76

Lòng sám hối

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 46

Cúi lạy Ngài

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 28

Mừng xuân mới

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 46

Hồng ân Chúa xuân

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 59

Trang 1 trên 3123