Nhạc sĩ sĩ: Lm. Tri Ân Ca

Yêu mẹ cha

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 22

Công Cha Nghĩa Mẹ 1

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 101

Album Công Cha Nghĩa Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 30

Giuse Dấu Yêu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 25

Hồng Ân Chúa Xuân

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 24

Vì yêu thương

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 66

Lòng sám hối

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 45

Cúi lạy Ngài

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 27

Mừng xuân mới

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 44

Hồng ân Chúa xuân

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 55

Trang 1 trên 3123