Nhạc sĩ sĩ: Lm. Tri Ân Ca

Yêu mẹ cha

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 20

Công Cha Nghĩa Mẹ 1

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 95

Album Công Cha Nghĩa Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 29

Giuse Dấu Yêu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 22

Hồng Ân Chúa Xuân

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 22

Vì yêu thương

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 63

Lòng sám hối

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 43

Cúi lạy Ngài

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 26

Mừng xuân mới

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 43

Hồng ân Chúa xuân

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 54

Trang 1 trên 3123