Nhạc sĩ sĩ: Lm. Tri Ân Ca

Yêu mẹ cha

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 25

Công Cha Nghĩa Mẹ 1

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 126

Album Công Cha Nghĩa Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 45

Giuse Dấu Yêu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 28

Hồng Ân Chúa Xuân

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 30

Vì yêu thương

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 87

Lòng sám hối

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 48

Cúi lạy Ngài

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 28

Mừng xuân mới

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 47

Hồng ân Chúa xuân

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 60

Trang 1 trên 3123