Nhạc sĩ sĩ: Lm. Tri Ân Ca

Yêu mẹ cha

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 29

Công Cha Nghĩa Mẹ 1

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 140

Album Công Cha Nghĩa Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 52

Giuse Dấu Yêu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 34

Hồng Ân Chúa Xuân

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 36

Vì yêu thương

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 96

Lòng sám hối

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 55

Cúi lạy Ngài

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 33

Mừng xuân mới

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 58

Hồng ân Chúa xuân

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 70

Trang 1 trên 3123