Nhạc sĩ sĩ: Lm. Tri Ân Ca

Yêu mẹ cha

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 19

Công Cha Nghĩa Mẹ 1

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 91

Album Công Cha Nghĩa Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 25

Giuse Dấu Yêu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 21

Hồng Ân Chúa Xuân

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 21

Vì yêu thương

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 61

Lòng sám hối

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 42

Cúi lạy Ngài

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 26

Mừng xuân mới

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 43

Hồng ân Chúa xuân

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 53

Trang 1 trên 3123