Album: Tiếng Hát Lê Anh 4

Nghe Album: Tiếng Hát Lê Anh 4

Các bài hát trong Album: Tiếng Hát Lê Anh 4

Duyên tình

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 441

Bánh hằng sống

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 182

Con mở ra

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 32

Tình con dâng Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 192