Album: Bài Thánh Ca Buồn - Merry Christmas - Disc 2

Nghe Album: Bài Thánh Ca Buồn - Merry Christmas - Disc 2

Các bài hát trong Album: Bài Thánh Ca Buồn - Merry Christmas - Disc 2