Album: Lm. JB. Nguyễn Sang Vol.04 - Đêm Tình Thánh

Nghe Album: Lm. JB. Nguyễn Sang Vol.04 - Đêm Tình Thánh

Các bài hát trong Album: Lm. JB. Nguyễn Sang Vol.04 - Đêm Tình Thánh

Đêm Noel

Trình bày: | Lượt nghe: 208

Cao cung lên

Trình bày: | Lượt nghe: 109

Mùa đông năm ấy

Trình bày: | Lượt nghe: 310

Đêm Thánh vô cùng

Trình bày: | Lượt nghe: 296

Hang Bêlem

Trình bày: | Lượt nghe: 118