Ca sĩ: Mạnh Bình

Tiểu sử Mạnh Bình

Album Mạnh Bình

MV Mạnh Bình

Bài hát Mạnh Bình

Điệu hò ra khơi

Sáng tác: | Lượt nghe: 70