Album: Xin Hát Lời Tạ Ơn

Nghe Album: Xin Hát Lời Tạ Ơn

Các bài hát trong Album: Xin Hát Lời Tạ Ơn

Tôi xin dâng

Trình bày: | Lượt nghe: 146

Ai cho ta ăn

Trình bày: | Lượt nghe: 957

Sion

Trình bày: | Lượt nghe: 480

Tôi về

Trình bày: | Lượt nghe: 64

Nhã ca

Trình bày: , | Lượt nghe: 89

Diệu ca

Trình bày: , | Lượt nghe: 43

Thánh Thể 1

Trình bày: | Lượt nghe: 123

Hiến dâng

Trình bày: , , | Lượt nghe: 148