Album: Xin Hát Lời Tạ Ơn

Nghe Album: Xin Hát Lời Tạ Ơn

Các bài hát trong Album: Xin Hát Lời Tạ Ơn

Tôi xin dâng

Trình bày: | Lượt nghe: 167

Ai cho ta ăn

Trình bày: | Lượt nghe: 1,037

Sion

Trình bày: | Lượt nghe: 605

Tôi về

Trình bày: | Lượt nghe: 70

Nhã ca

Trình bày: , | Lượt nghe: 121

Diệu ca

Trình bày: , | Lượt nghe: 47

Thánh Thể 1

Trình bày: | Lượt nghe: 133

Hiến dâng

Trình bày: , , | Lượt nghe: 179