Album: Khúc Ca Dâng Chúa 2

Nghe Album: Khúc Ca Dâng Chúa 2

Các bài hát trong Album: Khúc Ca Dâng Chúa 2

Chúa đến

Trình bày: , | Lượt nghe: 39

Tin yêu

Trình bày: , | Lượt nghe: 63

Nguyện xin dâng

Trình bày: | Lượt nghe: 91

Tụng ca Alleluia

Trình bày: | Lượt nghe: 116

Chúa nguồn sống vui

Trình bày: | Lượt nghe: 117