Album: Khúc Ca Dâng Chúa 2

Nghe Album: Khúc Ca Dâng Chúa 2

Các bài hát trong Album: Khúc Ca Dâng Chúa 2

Chúa đến

Trình bày: , | Lượt nghe: 33

Tin yêu

Trình bày: , | Lượt nghe: 57

Nguyện xin dâng

Trình bày: | Lượt nghe: 86

Tụng ca Alleluia

Trình bày: | Lượt nghe: 106

Chúa nguồn sống vui

Trình bày: | Lượt nghe: 107