Album: Khúc Ca Dâng Chúa 3

Nghe Album: Khúc Ca Dâng Chúa 3

Các bài hát trong Album: Khúc Ca Dâng Chúa 3

Nguyện thương con

Trình bày: | Lượt nghe: 98

Bài ca ngợi khen

Trình bày: | Lượt nghe: 384

Như phiến đá

Trình bày: | Lượt nghe: 40

Tôn vinh Cha 1

Trình bày: , | Lượt nghe: 42

Truyện ca bác ái

Trình bày: | Lượt nghe: 46

Maria Nữ Trinh

Trình bày: , | Lượt nghe: 43