Ca sĩ: Thùy Trang (Thiếu Nhi)

Bài hát Thùy Trang (Thiếu Nhi)

Tiểu sử Thùy Trang (Thiếu Nhi)

Album Thùy Trang (Thiếu Nhi)

MV Thùy Trang (Thiếu Nhi)