Album: Lm. Đăng Linh Vol.1 - Tình Chúa

Nghe Album: Lm. Đăng Linh Vol.1 - Tình Chúa

Các bài hát trong Album: Lm. Đăng Linh Vol.1 - Tình Chúa

Tình Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 860

Tận hiến

Trình bày: | Lượt nghe: 82

Chúa nhân lành

Trình bày: | Lượt nghe: 102

Vì xưa ta đói

Trình bày: | Lượt nghe: 208

Tình yêu nào

Trình bày: | Lượt nghe: 107

Theo Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 407

Bài ca thương mến

Trình bày: | Lượt nghe: 78

Mẹ là bến đợi

Trình bày: | Lượt nghe: 167