Album: Lm. JB. Nguyễn Sang Vol.10 - Giờ Thứ 9

Nghe Album: Lm. JB. Nguyễn Sang Vol.10 - Giờ Thứ 9

Các bài hát trong Album: Lm. JB. Nguyễn Sang Vol.10 - Giờ Thứ 9

Lễ dâng trông cậy

Trình bày: | Lượt nghe: 1,004

Tình ca Thập Tự

Trình bày: | Lượt nghe: 608

Giới thiệu – Giờ Thứ 9

Trình bày: | Lượt nghe: 76

Sám hối 3

Trình bày: | Lượt nghe: 332

Và con tim đã vui trở lại

Trình bày: | Lượt nghe: 1,279

Hãy trở về

Trình bày: | Lượt nghe: 206

Chén đắng

Trình bày: | Lượt nghe: 284

Mẹ Nhân Loại

Trình bày: | Lượt nghe: 68

Phó thác

Trình bày: | Lượt nghe: 533

Giêsu Giêsu

Trình bày: | Lượt nghe: 163