Album: Lời Nguyện Dâng Mẹ

Nghe Album: Lời Nguyện Dâng Mẹ

Các bài hát trong Album: Lời Nguyện Dâng Mẹ

Ngọn lửa thiêng

Trình bày: | Lượt nghe: 209

Một tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 176

Tình yêu Chúa Ngôi Hai

Trình bày: | Lượt nghe: 192

Ơn cứu rỗi

Trình bày: | Lượt nghe: 145

Lời nguyện dâng Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 232

Trông cậy vào Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 116

Bài tôn vinh Mẹ

Trình bày: , | Lượt nghe: 235

Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 231

Lòng mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 147