Album: Mẹ Đẹp Như Búp Sen Hồng

Nghe Album: Mẹ Đẹp Như Búp Sen Hồng

Các bài hát trong Album: Mẹ Đẹp Như Búp Sen Hồng