Nhạc sĩ: Ngọc Sơn (Gx. Kẻ Sặt)

Chúa chăn nuôi tôi

Trình bày: | Lượt nghe: 304