Album: Dấu Ấn Thời Gian

Nghe Album: Dấu Ấn Thời Gian

Các bài hát trong Album: Dấu Ấn Thời Gian

Cảm tạ tình Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 67

Thánh ân muôn thuở

Trình bày: | Lượt nghe: 42

Ca ngợi Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 119

Chúa chăn nuôi tôi

Trình bày: | Lượt nghe: 306